masaż rehabilitacja Kraków

Fizykoterapia / Zabiegi fizjoterapeutyczne

Fizykoterapia na skierowaniu lekarskim

Najczęściej przepisywanymi zabiegami, które widnieją na skierowaniu na zabiegi fizjoterapeutyczne, są te z zakresu fizykoterapii. Fizykoterapia jest jedną z dziedzin rehabilitacji, która do leczenia wykorzystuje tzw. czynniki fizyczne. W gabinetach rehabilitacji, stosowane są czynniki fizyczne wytworzone przez specjalne do tego celu urządzenia. 

Fizykoterapia

Fizykoterapia wykorzystuje w celach leczniczych lub profilaktycznych tzw. czynniki fizyczne. Czynnikiem fizycznym można nazwać każdy rodzaj energii występujący w przyrodzie, albo wytworzony sztucznie, przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. Do czynników fizycznych zalicza się energię świetlną, cieplną, mechaniczną i elektryczną. Każdy z tych czynników może wywierać na organizm działania bodźcowe, wywołując określone reakcje zwane odczynami.

Na co wpływa leczenie fizykalne?

 • przyspiesza gojenia ran pourazowych i pooperacyjnych;
 • zmniejsza ból, niejednokrotnie bez potrzeby stosowania środków farmakologicznych, co daje podwójną korzyść: po pierwsze przyspiesza możliwość wprowadzenia ruchu jako środka leczniczego, po drugie osłania narządy jamy brzusznej przed szkodliwym działaniem środków przeciwbólowych;
 • poprawia stan miejscowy nerwów obwodowych;
 • działa na cały ustrój przez selektywne oddziaływanie na poszczególne tkanki i narządy.

Zabiegi

 • laser

 • ultradźwięki / UD / fonoforeza

 • pole magnetyczne / magnetoterapia / magnetronik

 • elektroterapia

- TENS - przezskórna stymulacja nerwów

- Prąd interferencyjne / Interferencja / Interdyn / ID / IF

- Prąd galwaniczny / galwanizacja / jonoforeza

- Prąd Kotza - rosyjska stymulacja mięśni / elektrostymulacja mięśni

- Prądy diadynamiczne / diadynamik / DD

- Tonoliza

 • krioterapia

 • lampa Sollux

Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL

Po zabiegu rekonstrukcji ACL, niezbędna jest rehabilitacja pooperacyjna, która stanowi integralną część procesu leczenia. Wcześniej rozpoczęta rehabilitacja, pozwala na szybki powrót do formy oraz wpływa na skrócenie czasu powrotu pacjenta do sprawności.

ACL - więzadło krzyżowe przednie

ACL (łac. Ligamentum cruciatum anterius) - więzadło krzyżowe przednie, jest to wewnątrzstawowe więzadło stawu kolanowego. Rozciąga się pomiędzy polem międzykłykciowym piszczeli, a powierzchnią przyśrodkową kłykcia bocznego kości udowej.

Jaką rolę pełni ACL?

 • zapobiega przesuwaniu się kości udowej i piszczelowej względem siebie;
 • ogranicza ruchy obrotowe podudzia oraz zginanie i prostowanie;
 • stabilizuje kolano
 • określa położenie stawu kolanowego w przestrzeni.

Cele rehabilitacji:

 • przywrócenie pełnej funkcji stawu kolanowego (odzyskanie prawidłowej ruchomości, siły, propriocepcji, koordynacji);
 • powrót do aktywności dnia codziennego, pracy czy aktywności fizycznej;
 • zapobieganie powtórnym urazom;
 • zapobieganie przeciążeniom innych części ciała, które kompensują niewydolność kolana, podczas różnej aktywności.

Ile trwa fizjoterapia po rekonstrukcji ACL?

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie do każdego pacjenta. Zależy od rodzaju techniki operacyjnej, czasu jaki upłynął od momentu urazu do rozpoczęcia leczenia, współistniejących urazów, wieku, stanu ogólnego, poziomu aktywności pacjenta.

Zazwyczaj terapia trwa 6-9 miesięcy. Istnieją także przyspieszone programy rehabilitacyjne (RTS - Return to sport) trwające 4-6 miesięcy. Mają one za zadanie umożliwić szybki powrót do sportu. 

Rehabilitacja kręgosłupa

Ból pleców

Dolegliwości bólowe kręgosłupa to w naszym gabinecie jedno z najczęściej leczonych schorzeń. Bóle pleców nie dotyczą już tylko osób starszych, ale dotykają coraz to młodsze pokolenie. Siedzący tryb życia, długotrwała, wymuszona pozycja siedząca, przyczyniają się do powstawania zmian w układzie kostno-szkieletowym i mięśniowym, które prowadzą do odczuwania bólu pleców. Z drugiej strony praca fizyczna, dźwiganie ciężkich przedmiotów, także powodują powstawanie przeciążeń w obrębie kręgosłupa, czego następstwem jest ból.

Długotrwałe odczuwanie bólu pleców, jest sygnałem do tego, aby w końcu odpowiednio zadbać o swój kręgosłup. Ból może być zlokalizowany miejscowo np. w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, może on także promieniować np. do nogi. W obydwu przypadkach odpowiednia rehabilitacja kręgosłupa, wdrożona jak najszybciej, może przynieść ulgę i zapobiec dalszemu postępowaniu zmian.

bolkregoslupa.jpg

Jak możemy pomóc?

Terapia kręgosłupa w naszym gabinecie dobierana jest indywidualnie do każdego pacjenta. Pierwszym elementem rehabilitacji kręgosłupa jest dokładny wywiad oraz badanie, mające na celu zdiagnozowanie dolegliwości oraz zaplanowanie terapii. W rehabilitacji kręgosłupa wykorzystujemy:

 • masaż leczniczy

 • terapię manualną

 • ćwiczenia specjalne (kinezyterapia)

 • zabiegi fizykoterapeutyczne (m.in. elektroterapia, laser, ultradźwięki, magnetoterapia, Sollux, krioterapia).

Masaż leczniczy to zabieg, którego celem jest zwiększenie dopływu krwi do masowanego rejonu ciała, rozgrzanie masowanych tkanek, uzyskanie uczucia ulgi i odprężenia. Masaż jest bardzo skuteczny w przypadku łagodzenia bólu kręgosłupa, stawów, mięśni, a nawet bólów głowy.

Terapia manualna polega na leczeniu za pomocą trakcji, manipulacji, mobilizacji stawów, mobilizacji tkanek miękkich, mobilizacji tkanki nerwowej. Istnieje wiele metod specjalnych, które zawierają schematy postępowania oraz wzorce ruchowe do leczenia określonych jednostek chorobowych.

Zastosowanie zabiegów z zakresu fizykoterapii, uzupełnia kompleksową terapię kręgosłupa. Wybór zabiegów jest duży i powinny one zostać odpowiednio dobrane do danej jednostki chorobowej.

Przywracanie sprawności za pomocą kinezyterapii (ćwiczeń ruchowych) stanowi bardzo ważny element leczenia i zapobiegania nawrotom dolegliwości bólowych. Terapia w gabinecie, powinna zostać uzupełniona odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, które pacjent będzie wykonywał także w domu. Oczywiście bardzo ważne jest, aby fizjoterapeuta przedstawił prawidłowy instruktaż ćwiczeń, gdyż tylko odpowiednio wykonywane, będą pomocne w terapii i nie zaszkodzą pacjentowi.

Ostrogi piętowe - leczenie, terapia, rehabilitacja

Co to jest ostroga piętowa?

Ostroga piętowa jest to dziobasta narośl, która tworzy się w okolicy pięty. Przyczyny powstawania ostrogi piętowej nie są do końca znane, ale uważa się, że może to być przewlekły stan zapalny struktur położonych w obrębie pięty (najczęściej stan zapalny rozcięgna podeszwowego).

ostroga piętowa

ostroga piętowa

Jakie objawy daje ostroga piętowa?

Ostroga piętowa czasami występuje bezobjawowo, jednak w większości przypadków powoduje ból i dyskomfort. Początkowo objawy pojawiają się podczas chodzenia i zwiększonej aktywności fizycznej. W zaawansowanym stadium, mogą pojawiać się już nawet w spoczynku. 

Leczenie ostrogi piętowej w Fizjoklinice

Z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze efekty terapii uzyskuje się poprzez zastosowanie terapii manualnej. W przypadku ostrogi piętowej, polega ona na specjalnych uciskach i masażu rozcięgna podeszwowego, masażu poprzecznym ścięgna Achillesa, a także obejmuje masaż łydki.

Zabiegi fizykoterapeutyczne są tylko uzupełnieniem terapii manualnej. Można zastosować zabiegi takie jak:

 • laser
 • ultradźwięki  (UD) / fonoforeza 
 • jonoforeza
 • krioterapia

Skuteczna fizjoterapia

Zabiegi wykonywane są z należytą starannością, najlepszej jakości sprzętem terapeutycznym.

Oprócz stosowania wyżej wymienionych zabiegów, fizjoterapeuta zaleci wykonywanie specjalnych ćwiczeń, wspomagających proces leczenia. 

 

Dlaczego rehabilitacja jest potrzebna?

Rehabilitacja jest jednym z najważniejszych etapów w usprawnianiu pacjentów. Ma za zadanie przywrócić możliwie jak najpełniejszą sprawność fizyczną osobom, które borykają się z dysfunkcjami narządu ruchu. Aby terapia była skuteczna, musi zostać wdrożona jak najszybciej.

Im szybciej tym lepiej!

Dokładnie. Im szybciej wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie rehabilitacyjne, tym lepsze efekty terapii można uzyskać.

Według profesora Jerzego Kiwerskiego – nestora polskiej rehabilitacji

„Kiedyś rehabilitacja stanowiła formę doleczania, rekonwalescencji, a podejmowana póżno, po zakończeniu procesu leczenia, nie przynosiła oczekiwanych efektów, gdyż najczęściej sprowadzała się do prób zminimalizowania niekorzystnych następstw przedłużonego unieruchomienia, braku wczesnej rehabilitacji.“ (Rehabilitacja w praktyce 4/2009).

Efekty braku rehabilitacji

Przykurcze, zrosty, zaniki mięśniowe, odleżyny... Długo można wymieniać.

Rehabilitacja na NFZ?

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, ale oferujemy terapię w przystępnych cenach.

Gabinet powstał z myślą o świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji, które wyróżniają się niską ceną, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Rehabilitacja w ramach Funduszu NFZ zmusza pacjentów do długiego oczekiwania na terapię, w niektórych placówkach terminy przekraczają nawet jeden rok. Tak długie oczekiwanie na terapię, może spowodować nieodwracalne zmiany i komplikacje w organiźmie. Wychodzimy na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferując rehabilitację bez długiego oczekiwania w kolejce, jednocześnie przy zachowaniu atrakcyjnych cen terapii.