KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia polega na leczeniu ruchem, jest to przywracanie sprawności za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń ruchowych. Kinezyterapia o działaniu miejscowym (lokalnym) skupia wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu na miejsce gdzie zlokalizowane jest schorzenie (np. kikut kończyny po amputacji). Jej celem jest możliwie pełne przywrócenie utraconych funkcji lub uruchomienie mechanizmów kompensacji lokalnej, które zastąpią utracone funkcje. W kinezyterapia o działaniu ogólnym wykorzystuje się do ćwiczeń zdrowe, nieobjęte procesem chorobowym części ciała. Jej podstawowym zadaniem jest przywrócenie funkcji niesprawnych w wyniku choroby, narządów organizmu.  

ĆWICZENIA BIERNE

Są to ćwiczenia wykonywane przez fizjoterapeutę, bez współudziału pacjenta. Celem ćwiczeń biernych jest zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach oraz pełnej długości i elastyczności mięśni. Oddziałują również na tkanki miękkie otaczające staw - torebkę stawową i więzadła, nie dopuszczając do utraty ich elastyczności i sprężystości.

ĆWICZENIA BIERNE REDRESYJNE

Są to ćwiczenia bierne wykonywane z użyciem pewnej siły. Zalecane są w przypadkach, gdzie istnieje ograniczenie ruchu w stawie. Celem ćwiczeń redresyjnych jest zwiększenie zakresu ruchu w stawie i zniesienie przykurczów.

ĆWICZENIA CZYNNE

Ćwiczenia wykonywane przez pacjenta pod kontrola lub przy pomocy fizjoterapeuty. Ćwiczenia czynne mają na celu utrzymanie oraz poprawę siły i wytrzymałości mięśni, utrzymanie i zwiększenie zakresu ruchu w stawach. Wskazaniem do zalecania ćwiczeń czynnych jest osłabienie mięśni lub nieprawidłowe ich działanie.

  1. ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU - polegają na samodzielnym wykonaniu ćwiczenia przez pacjenta, w pełnym zakresie ruchu, przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała.
  2. ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE (WŁAŚCIWE) - ćwiczenia wykonywane przez samego pacjenta, w pełnym zakresie ruchu, przeciwko sile ciężkości poruszanego odcinka ciała
  3. ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM - wykonywane z zastosowaniem siły zewnętrznej, przeciwdziałającej wykonywanemu ruchowi i sile grawitacji wprawionego w ruch odcinka ciała.
  4. ĆWICZENIA CZYNNE IZOMETRYCZNE - polegają na czynnym napinaniu mięśni, bez ruchu w stawie, bazują na izometrycznym skurczu mięśni. Ich celem jest uzyskanie przyrostu masy mięśniowej, przeciwdziałanie zanikom mięśniowym, utrzymanie aktywności mięśniowej w obrębie unieruchomionych odcinków ciała.

 

ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE

Ruch wykonywany jest biernie, pacjent skupia się na czynnym rozluźnieniu mięśni w tej części narządu ruchu, która jest ćwiczona. Celem tych ćwiczeń jest czynne, pełne opanowanie odruchowego napięcia mięśni, które towarzyszy procesowi chorobowemu.

ĆWICZENIA PROWADZONE (WSPOMAGANE)

Pacjent wykonuje ćwiczenie z pomocą odpowiednio dawkowanej siły zewnętrznej. Terapeuta podtrzymuje kończynę i prowadzi ruch, a bodziec do wykonania ruchu wychodzi od samego pacjenta, który stara się współdziałać w wykonaniu ćwiczenia. 

ĆWICZENIA SYNERGISTYCZNE

Ćwiczenia prowadzone w oparciu o synergizmy mięśniowe.