Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna polega na usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego.

Rehabilitację neurologiczną prowadzimy w następujących jednostkach chorobowych:

  • po udarach mózgu
  • urazy rdzenia kręgowego
  • afazja ruchowa
  • choroba Parkinsona
  • stwardnienie rozsiane