masaż rehabilitacja Kraków

Dlaczego rehabilitacja jest potrzebna?

Rehabilitacja jest jednym z najważniejszych etapów w usprawnianiu pacjentów. Ma za zadanie przywrócić możliwie jak najpełniejszą sprawność fizyczną osobom, które borykają się z dysfunkcjami narządu ruchu. Aby terapia była skuteczna, musi zostać wdrożona jak najszybciej.

Im szybciej tym lepiej!

Dokładnie. Im szybciej wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie rehabilitacyjne, tym lepsze efekty terapii można uzyskać.

Według profesora Jerzego Kiwerskiego – nestora polskiej rehabilitacji

„Kiedyś rehabilitacja stanowiła formę doleczania, rekonwalescencji, a podejmowana póżno, po zakończeniu procesu leczenia, nie przynosiła oczekiwanych efektów, gdyż najczęściej sprowadzała się do prób zminimalizowania niekorzystnych następstw przedłużonego unieruchomienia, braku wczesnej rehabilitacji.“ (Rehabilitacja w praktyce 4/2009).

Efekty braku rehabilitacji

Przykurcze, zrosty, zaniki mięśniowe, odleżyny... Długo można wymieniać.

Rehabilitacja na NFZ?

Nie posiadamy kontraktu z NFZ, ale oferujemy terapię w przystępnych cenach.

Gabinet powstał z myślą o świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji, które wyróżniają się niską ceną, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Rehabilitacja w ramach Funduszu NFZ zmusza pacjentów do długiego oczekiwania na terapię, w niektórych placówkach terminy przekraczają nawet jeden rok. Tak długie oczekiwanie na terapię, może spowodować nieodwracalne zmiany i komplikacje w organiźmie. Wychodzimy na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferując rehabilitację bez długiego oczekiwania w kolejce, jednocześnie przy zachowaniu atrakcyjnych cen terapii.