masaż rehabilitacja Kraków

Fizykoterapia / Zabiegi fizjoterapeutyczne

Fizykoterapia na skierowaniu lekarskim

Najczęściej przepisywanymi zabiegami, które widnieją na skierowaniu na zabiegi fizjoterapeutyczne, są te z zakresu fizykoterapii. Fizykoterapia jest jedną z dziedzin rehabilitacji, która do leczenia wykorzystuje tzw. czynniki fizyczne. W gabinetach rehabilitacji, stosowane są czynniki fizyczne wytworzone przez specjalne do tego celu urządzenia. 

Fizykoterapia

Fizykoterapia wykorzystuje w celach leczniczych lub profilaktycznych tzw. czynniki fizyczne. Czynnikiem fizycznym można nazwać każdy rodzaj energii występujący w przyrodzie, albo wytworzony sztucznie, przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. Do czynników fizycznych zalicza się energię świetlną, cieplną, mechaniczną i elektryczną. Każdy z tych czynników może wywierać na organizm działania bodźcowe, wywołując określone reakcje zwane odczynami.

Na co wpływa leczenie fizykalne?

  • przyspiesza gojenia ran pourazowych i pooperacyjnych;
  • zmniejsza ból, niejednokrotnie bez potrzeby stosowania środków farmakologicznych, co daje podwójną korzyść: po pierwsze przyspiesza możliwość wprowadzenia ruchu jako środka leczniczego, po drugie osłania narządy jamy brzusznej przed szkodliwym działaniem środków przeciwbólowych;
  • poprawia stan miejscowy nerwów obwodowych;
  • działa na cały ustrój przez selektywne oddziaływanie na poszczególne tkanki i narządy.

Zabiegi

  • laser

  • ultradźwięki / UD / fonoforeza

  • pole magnetyczne / magnetoterapia / magnetronik

  • elektroterapia

- TENS - przezskórna stymulacja nerwów

- Prąd interferencyjne / Interferencja / Interdyn / ID / IF

- Prąd galwaniczny / galwanizacja / jonoforeza

- Prąd Kotza - rosyjska stymulacja mięśni / elektrostymulacja mięśni

- Prądy diadynamiczne / diadynamik / DD

- Tonoliza

  • krioterapia

  • lampa Sollux