masaż rehabilitacja Kraków

Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL

Po zabiegu rekonstrukcji ACL, niezbędna jest rehabilitacja pooperacyjna, która stanowi integralną część procesu leczenia. Wcześniej rozpoczęta rehabilitacja, pozwala na szybki powrót do formy oraz wpływa na skrócenie czasu powrotu pacjenta do sprawności.

ACL - więzadło krzyżowe przednie

ACL (łac. Ligamentum cruciatum anterius) - więzadło krzyżowe przednie, jest to wewnątrzstawowe więzadło stawu kolanowego. Rozciąga się pomiędzy polem międzykłykciowym piszczeli, a powierzchnią przyśrodkową kłykcia bocznego kości udowej.

Jaką rolę pełni ACL?

  • zapobiega przesuwaniu się kości udowej i piszczelowej względem siebie;
  • ogranicza ruchy obrotowe podudzia oraz zginanie i prostowanie;
  • stabilizuje kolano
  • określa położenie stawu kolanowego w przestrzeni.

Cele rehabilitacji:

  • przywrócenie pełnej funkcji stawu kolanowego (odzyskanie prawidłowej ruchomości, siły, propriocepcji, koordynacji);
  • powrót do aktywności dnia codziennego, pracy czy aktywności fizycznej;
  • zapobieganie powtórnym urazom;
  • zapobieganie przeciążeniom innych części ciała, które kompensują niewydolność kolana, podczas różnej aktywności.

Ile trwa fizjoterapia po rekonstrukcji ACL?

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie do każdego pacjenta. Zależy od rodzaju techniki operacyjnej, czasu jaki upłynął od momentu urazu do rozpoczęcia leczenia, współistniejących urazów, wieku, stanu ogólnego, poziomu aktywności pacjenta.

Zazwyczaj terapia trwa 6-9 miesięcy. Istnieją także przyspieszone programy rehabilitacyjne (RTS - Return to sport) trwające 4-6 miesięcy. Mają one za zadanie umożliwić szybki powrót do sportu.